VLOEROPPERVLAK Tijd om knopen door te hakken. Een jaar geleden vroeg de raad aan verantwoordelijk wethouder Boomgaars of het wat minder kan met het bruto vloeroppervlak (bvo) op Entrada, nadat het lokale burgerinitiatief vraagtekens had geplaatst bij “de menselijke maat”. Welnu, dat kan bij lange na niet uit, volgens de - “onafhankelijke!” - financiële doorrekeningen die het college van burgemeester en wethouders heeft laten maken. Daarom stelde Boomgaars voor, tóch uit te gaan van een bvo van 100.000 vierkante meter. Wat eveneens zou helpen is meer en kleinere huurwoningen, ook kleiner dan 50m2, en minstens 20% middeldure huurwoningen (met een hogere huurindexering). Drie weken geleden discussieerde de raadscommissie Grote Projecten ook al uitvoerig over deze vraagstukken. Dit leidde tot een aantal voorstellen voor aanpassingen aan de gemeenteraad vorige week.

WONINGNOOD Dat er door de woningnood een schreeuwende behoefte aan nieuwbouw is, daarover is iedereen het eens. “Maar wil je dat tegen iedere prijs?” vroegen Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders zich af; vandaar hun verzoek om een alternatief scenario op basis van 90.000m2 bvo. Boomgaars is bereid het gevraagde “onsje minder” in kaart te brengen wanneer de stedenbouwkundige visie aan de orde is, maar hij gaat “geen gouden bergen beloven”. Een meerderheid van de raad schaarde zich achter deze motie. PvdA denkt dat het allemaal goedkoper kan wanneer een woningbouwcoöperatie mee aan tafel zit bij de ontwikkelaars. Dit kon de wethouder niet beloven; wel is het doel dat de coöperatie uiteindelijk woningen gaan exploiteren. Verder vreesde deze fractie “een fuik in te zwemmen” en straks niet meer terug te kunnen. Boomgaars: “De raad is het hoogste orgaan; u mag altijd nee zeggen.” De raad verwierp de voorstellen van PvdA.

GEMÊLEERD D66, daarin gesteund door GroenLinks, voorziet dat de doorstroming op termijn gaat stagneren doordat er slechts een beperkt deel middeldure huurwoningen komt. Hun motie beoogde de ‘instandhoudingstermijn’ te verhogen van 15 naar 20 jaar. GroenLinks, mede namens VVD en D66, diende een wijzigingsvoorstel in: sta ook buiten de sociale huur om woningen toe van kleiner dan 50m2. Immers, er zijn ook groepen - jongeren, starters en ouderen - die kleiner willen wonen in een vrijesector- of koopwoning. En dat draagt bij aan een sociaal meer gemêleerde wijk. De raad, zij het niet unaniem, was het hiermee eens en Boomgaars gaat het allemaal uitzoeken. Ook hij voorziet dat dit op termijn “lucht kan creëren” voor doorstroming naar een ander woningtype. De huiver van OAA voor “een tweede Zonnehof” - leegstand doordat de huur veel hoger is uitgevallen dan de gemeente ooit beoogde - kon hij wegnemen. Op Escapade komt namelijk minstens de helft van de woningen in een gereguleerde categorie: 30% sociale huur en 20% middenhuur.

HANDVATTEN En het voorliggende voorstel zelf? Kreeg Boomgaars ruimte voor verdere onderhandelingen met de grondeigenaren? Met nog enkele kanttekeningen tot slot nam de raad het voorstel aan. De PvdA stemde als enige tegen; het raadslid denkt dat dit voorstel inclusief de aanpassingen voor sociale huur niet zal bijdragen aan de leefbaarheid in Entrada. “Het draaien aan de knoppen vinden wij onverantwoord.” Boomgaars echter meende dat hij met de kaders die de raad hem meegaf, voldoende handvatten heeft voor een leefbaar plan. “Wij geloven nog steeds dat er een mooi project uit kan komen. Maar het eindoordeel is aan u.”

Marion Kiewik