INVEST-MRA Om nu te zorgen dat een substantieel deel van dat geld terecht komt in onze streken, willen de regio Noord-Holland Noord en een aantal gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een soort afgeleid investeringsfonds oprichten. Werktitel: Invest-MRA. Dit vehikel heeft tot doel te investeren in innovatieve technieken ten behoeve van de energietransitie en de circula...