MOBILITEIT Over de noodzaak lijken geen twijfels te bestaan. ‘n Paar dagen eerder nog was verkeer en parkeren, en het ontbreken van een integrale aanpak, een punt van discussie toen het ging over de verschillende plannen in het gebied Schoolweg-Noord. “En er komen nog veel ontwikkelingen op ons af,” bracht Korrel in herinnering. Adviseur mobiliteit Frans de Haes leidde de ...