IKC € 70.000 vroeg wethouder Van der Weele aan de raad. Met dat budget kan het verdiepende onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van twee scholen plus kinderopvang onder één dak op de locatie Bindelwijk. Al geruime tijd maakt dit onderwerp emoties los, zowel bij ouders als omwonenden en inmiddels ook bij onze lokale politici. Enkele raadsleden gaven elkaar vegen uit ...