Het onderwerp leeft, getuige ook de inbreng van twee insprekers. De eerste vroeg het college om verbetering van de onoverzichtelijke (fiets)verkeerssituatie rond de Grote Beer en Bekemaschool in Duivendrecht. De volgende uitte zijn zorgen over de chaos in de ‘schoolspitsuren’ bij de Hekmanschool in Ouderkerk en de aanrijroutes, mede door vrachtverkeer. Voor de PvdA-fractie aanleiding om te plei...