CENTRUMPLAN Na een jarenlange aanloop kwam er vanaf eind 2018 vaart in de ontwikkeling van de plannen voor het centrum van Ouderkerk - toen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden er actief bij werden betrokken. Dat leidde eind 2019 tot een ‘Ambitiedocument’ en in augustus 2020 tot ‘Spijkers met koppen’, het bouwstenendocument voor een stedenbouwkundig ontwerp. Uit de o...