PARKEREN Een multifunctioneel gebouw, vooral om te parkeren maar bovendien met sportfaciliteiten zowel voor breedtesport als topsport, kantoren, en maatschappelijke voorzieningen in de plint, wellicht ook een politiepost en nachtopvang voor daklozen in de winter; ziedaar de toekomstige SMH in De Nieuwe Kern (DNK) zoals geschetst door wethouder Willem Jansen. Het plan is in...