STRUCTUURVISIE Nadat in 2013 de uitgangspunten voor DNK zijn opgesteld en in 2020 allerlei belanghebbenden inbreng hebben geleverd, ligt er nu een Structuurvisie voor de nieuwe wijk. Die geeft de kaders voor de ontwikkeling van de verschillende kleinere gebieden en losse projecten. De MER (Milieueffectrapportage) laat zien wat daarvan de gevolgen zijn voor het milieu. Als de ra...