Het Groengebied heeft twee pontjes in de vaart. 'De Smient' verzorgt een vaarverbinding tussen de Amsteldijk nabij de Kalfjeslaan en de Ouderkerkerdijk in Watergraafsmeer. 'De Fuut' vaart vanaf een aanlegplaats ter hoogte van de Nesserlaan in Amstelveen heen en weer naar het vogelrijke gebied De Ronde Hoep. 

OPSTELVAKKEN Er zijn allerlei maatregelen getroffen om de overtocht voor zowel de schippers als recreanten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo zijn de pontjes opgedeeld in 4 tot 5 opstelvakken zodat per keer 4 tot 5 personen veilig overgezet kunnen worden. De schippers hebben handschoenen, mondkapjes, gelaatsschermen en desinfecterende gel gekregen. Bij en op de pontjes gelden de algemene coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. 

RICHTLIJNEN De schippers zien volgens een woordvoerster van het recreatieschap dat het gebruik wat lager ligt dan normaal vanwege de genomen maatregelen. "Fietsers of wandelaars lezen het bord met de richtlijnen en besluiten dan soms het pontje niet te nemen en een stukje verder te fietsen om de brug te nemen." 

GEPASTE BETALING Ook de verzochte gepaste betaling kan daarbij mogelijk een rol spelen. Reizigers wordt gevraagd om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen. dat kan via een ‘ouderwets klompje’. Maar veel mensen hebben tegenwoordig geen contant geld meer op zak en zien om die reden af van gebruik van het pontje. "De tienrittenkaart biedt voor regelmatige gebruikers overigens nog steeds een goede oplossing," vult de woordvoerster aan.

BEGRIP Over het algemeen hebben de  mensen volgens haar zeker begrip voor de maatregelen. "Over het algemeen zijn ze blij dat het pontje weer in de vaart is." Hoe lang de maatregelen van kracht blijven is volgens haar  nog moeilijk te zeggen. "Dat hangt uiteraard ook af van de versoepeling van de maatregelen van de overheid." De deze week door premier Mark Rutte aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen leiden vooralsnog niet tot aanpassing van de regels op de pontjes. "Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen; dus mondkapje in het OV blijft verplicht en ook de 1,5 meter afstand blijft gelden."  

DAGELIJKS Vanwege de late start van het vaarseizoen is besloten om het pontje ook in de maand september dagelijks te laten varen in plaats van alleen in de weekenden. In andere jaren varen de pontjes alleen van mei tot en met augustus dagelijks, en in april en september alleen in de weekenden. 

UITGESTELD Dit jaar moest de traditionele start van het vaarseizoen in het eerste weekend van april uitgesteld worden vanwege de coronamaatregelen. Nadat diverse voorzorgsmaatregelen waren getroffen konden wandelaars en fietsers vanaf dinsdag 2 juni weer gebruikmaken van de pontjes. Ze varen tot en met september dagelijks tussen 12.00 en 18.00 uur.

DRUKTE VOORKOMEN Om te voorkomen dat het te druk wordt bij de aanmeerplekken van het pontje wordt geadviseerd om bij meer dan vier wachtenden de nabijgelegen brug te gebruiken om de Amstel over te steken. 'Een stukje doorfietsen of een rustpauze inlasten bij een picknickplek in de buurt om later terug te keren voor de oversteek met het pontje, is uiteraard ook een optie,' zo stelt Groengebied Amstelland. 'De pontjes kunnen alleen blijven varen wanneer iedereen zich houdt aan de voorgeschreven richtlijnen. Zo blijft de situatie op en rond de pontjes veilig. We rekenen op ieders medewerking.'

TARIEF Het tarief voor een overtocht bedraagt 1 euro. Kinderen tot 5 jaar mogen gratis meevaren. Een 10-rittenkaart kost 8 euro. Groengebied Amstelland verzoekt iedereen om gepast te betalen via het ‘ouderwetse klompje’.

Groengebied Amstelland
Foto: Groengebied Amstelland
Het pontje de 'Smient' nabij de Kalfjeslaan in een vorig vaarseizoen.