Volgens het gemeentebestuur heeft de fiets op de korte en middellange afstand (4 tot 8 km, bij elektrische fietsen aanzienlijk meer) sterk de voorkeur boven het gebruik van de auto, gelet op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, het verbruik van fossiele brandstoffen en het belang van voldoende bewegen. Om het fietsgebruik te bevorderen heeft de gemeente in 2013 een Fietsbeleidsnota opgesteld. Die is...