Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken of het extra verkeer op de A9 en de A5 en de provinciale snelwegen past, zowel qua doorstroming als qua leefkwaliteit en milieueffecten. Ook de gevolgen voor het onderliggend wegennet in Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam Zuidoost moet volgens de AM-regio meegenomen worden in het onderzoek. Dat stellen de AM-gemeenten (Ouder-Amstel, Amstelveen, Dieme...