Het bedrijfje telt momenteel nog slechts drie medewerkers, onder wie mede-oprichter Aman Jindal, die tevens het bedrijf leidt. Het systeem van DeNoize richt zich op de wat geluid betreft meest gevoelige plekken van woningen, namelijk de ramen. Via ramen komt het meeste lawaai naar binnen. “Muren zijn veel zwaarder en dikker dan glas, daarom houden die vanzelf al veel geluid tegen,” zegt Jindal. “Ramen zijn veel dunner, daar gaat meer geluid doorheen, ongeacht of het nu gaat om enkel of dubbel glas. Voor daken is het afhankelijk van hoe die zijn gemaakt.”

TEGENTRILLING Vliegtuigen produceren vooral laagfrequente geluiden (tot 500 Herz) en daar richt het systeem van DeNoize zich dan ook op. Het komt er in de praktijk op neer dat er in het raam een systeem wordt ingebouwd dat geluiden van buiten registreert en vervolgens een gelijke tegentrilling produceert, waarbij het vliegtuiggeluid en de tegentrilling elkaar opheffen. Het systeem vereist geen zware constructies en ook geen extra dik glas zoals dat bij traditionele vormen van geluidsisolatie wordt toegepast. De benodigde elektronica en andere componenten kunnen bijvoorbeeld bij dubbel glas tussen de beide glasplaten langs de randen worden geïnstalleerd. Je ziet er niets van, je kunt gewoon door het raam heen blijven kijken. Het systeem kan worden toegepast in nieuwe ramen en kozijnen, maar in veel gevallen ook ingebouwd worden in bestaande ramen. Het systeem tast de warmte-isolatie eigenschappen van het glas niet aan. De doelstelling is tot 90 procent van het vliegtuiglawaai te neutraliseren.

VOGELS De oplossing is ingenieus, omdat het bepaalde geluiden kan filteren, maar andere geluiden zelfs desgewenst versterken. Als je binnenshuis geen vliegtuigen wilt horen, maar bijvoorbeeld wel zingende vogels of regen, dan kan het systeem de vliegtuigen stiller maken en de vogels en de regen beter hoorbaar. Vogels zingen namelijk op andere frequenties, zodat beide effecten tegelijk kunnen optreden. “Het voordeel daarvan is dat het in huis niet doodstil wordt, maar bewoners toch via geluiden verbonden blijven met wat er om hun huis gebeurt,” aldus Jindal.
De bedoeling is al over ongeveer een jaar met het systeem op de markt te komen. Dat lijkt snel. “Maar we werken er al anderhalf jaar aan,” zegt Jindal. “Laboratoriumtests laten zien dat het systeem zoals wij dat voor ogen hebben, werkt. De productie doen we niet zelf, maar daarvoor werken we samen met de internationale glasproducent Pilkington.”

ONDERZOEK Voordat het zo ver is, is meer onderzoek nodig, vooral naar de effecten van vliegtuiggeluid op het welzijn van de bewoners en hoe zij het ervaren. Daar is nog onvoldoende over bekend. Dat onderzoek gebeurt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en moet helpen bij het optimaliseren van het systeem, zodat het voor bewoners op maat kan worden toegepast. Omwonenden van de luchthaven die daaraan willen meewerken kunnen zich hiervoor momenteel opgeven. Gezocht wordt naar ongeveer 150 tot 200 deelnemers rond de luchthaven. Inmiddels is DeNoize ongeveer op de helft. Meewerken aan de eerste fase van het onderzoek kan thuis op een pc, tablet of telefoon en duurt ongeveer een half uur. Er wordt dan onderzocht hoe bewoners geluid beleven in hun eigen woonomgeving. Deze wordt dan nagebootst en vervolgens vergeleken met de situatie waarbij de ramen van het systeem zouden zijn voorzien. In een later stadium gaan metingen in woningen plaatsvinden. Omdat het systeem ook geschikt is voor de bestrijding van ander lawaai, kunnen ook mensen die daar last van hebben, te denken valt aan de A9 in Amstelveen, zich aanmelden voor het onderzoek. Ook voor kantoren op lawaaiige plekken kan het systeem nuttig zijn. Prijzen kan Jindal nog niet noemen. “Het is wel de bedoeling dat het voor gewone mensen betaalbaar wordt,” zegt hij.


INDRUK Hoe pril het initiatief ook nog is, DeNoize heeft al wel indruk gemaakt, het won met zijn systeem de Accenture Blue Tulip Award 2020 voor innovatieve start-ups in de categorie Wonen en Werken. Het heeft ook de aandacht getrokken van Schiphol, dat het bedrijf ondersteunt bij onderzoek onder omwonenden. De luchthaven ziet potentie in de technologie als middel om in de toekomst de geluidshinder te beperken.
Aanmelden voor het onderzoek kan via de website: denoize.com/denoize-research/
René de Leeuw

Afbeelding: De Noize
Foto: Afbeelding: De Noize
Zo wordt het systeem bij een raam ingebouwd.