Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de woningcorporaties die in dit gebied actief zijn, waaronder Eigen Haard. Het gebied met Amsterdam als middelpunt loopt van Edam-Volendam tot Haarlemmermeer en van Zandvoort tot Almere. Het onderzoek moet een beeld geven van de woonsituatie, woonlasten en de tevredenheid van bewoners over hun buurt. Ook de w...