In totaal kwamen er in Ouder-Amstel in 2020 57 sociale huurwoningen van Eigen Haard vrij voor verhuur. De corporatie bood daarvan 42 woningen aan woningzoekenden aan via WoningNet. De overige 15 (26 procent) werden toegewezen via directe bemiddeling. Deze woningen worden om diverse redenen direct aan betreffende woningzoekenden aangeboden. Het betreft hierbij vooral verhuringen aan instellingen...