In 2020 steeg het inwonertal in Ouder-Amstel nog net iets meer, met 6,7 per duizend inwoners. Het beeld wijkt daarmee af van omliggende grotere gemeenten die in 2020 juist flink lagere groeicijfers haalden. In Amstelveen daalde het aantal inwoners toen zelfs voor het eerst in 13 jaar. Belangrijkste reden was dat in 2020 minder nieuwe internationals zich in Amstelveen vestigden als gevolg van de...