SPEERPUNTEN De bouw van duizenden woningen voorbereiden, duurzaamheid bevorderen, huisvesting basisscholen moderniseren, stimuleren van fietsgebruik, bevorderen gezonde leefstijl. Zomaar enkele van de speerpunten uit het coalitieakkoord waarop het college van B en W zich het komende jaar vooral wil gaan richten. Of wilde gaan richten? Want de vraag is of er wel geld voor i...