Wethouder Victor Frequin (Sport en Bewegen) is nog volop actief in de senioren-tennis-competitie.
Wethouder Victor Frequin (Sport en Bewegen) is nog volop actief in de senioren-tennis-competitie.

Inzet Nationale Sportweek in Ouder-Amstel: ‘Alle kinderen lid van sportclub’

13 september 2023 om 14:47 Sport

OUDER-AMSTEL Vrijdag start de Nationale Sportweek (15 t/m 24 september) en gemeente Ouder-Amstel neemt hier actief aan deel. Reden om aan tafel te gaan met wethouder Victor Frequin (VVD), portefeuillehouder voor onder meer Sport en Bewegen. Vanaf zijn installatie als wethouder in februari heeft Frequin ruim 20 sportaanbieders uit de gemeente bezocht. Wat is zijn beeld uit deze ontmoetingen en hoe sluit dit aan op de Nationale Sportweek?


Victor Frequin is met zijn 69 lentes nog volop in beweging. Hij bruist van de energie en is vastberaden om de jeugd van Ouder-Amstel eenzelfde sportcarrière te gunnen zoals hij ook heeft gehad. Zestig jaar geleden kreeg hij de mogelijkheid om als kind de tennissport te beoefenen, en zes decennia later is hij nog volop actief in de senioren-tennis-competitie. Hij doet dit bij zijn club Aemstelburgh, waar hij naast speler, bestuurslid en vrijwilliger, erelid is. Een belangrijke drijfveer voor hem is dat sport en bewegen bijdraagt aan een vitale levenswijze, wat weer bijdraagt om een goede balans te vinden in het leven, aldus Frequin.

SPORTCLUBS BEZOCHT

Vanaf zijn start als wethouder heeft Frequin ruim 20 sportclubs in de gemeente bezocht. In de regel was er contact met bestuurders en trainers, maar ook af en toe met leden. Wat leeft er in de lokale sportwereld? Frequin: “Er zijn zeker gemene delers, maar elke sportaanbieder heeft eigen speerpunten en aandachtsgebieden. Zo werd mij duidelijk dat onze binnensport-accommodaties niet voldoen aan de eisen. De gebruikers van het Dorpshuis in Duivendrecht stellen dat de sportzaal te klein is om wedstrijdsporten te doen, de sportbonden vereisen bepaalde afmetingen van de velden en de hal. Daarnaast stroomt het Dorpshuis op trainingsdagen aardig vol. Sporthal De Bindelwijk in Ouderkerk kent een capaciteitsprobleem, er is meer vraag dan geboden kan worden. Een ander punt is dat de meeste sportclubs momenteel prima voorzien zijn van vrijwilligers en kader, maar voor de toekomst is er altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers en kaderleden die instromen in de vereniging. Kader dat hard nodig is om nieuwe (jeugdige) leden te verwelkomen. Zonder kader geen instroom”, stelt Frequin. 

‘ELK KIND MOET BEWEGINGSACTIVITEIT KUNNEN DOEN’

Daarmee snijdt hij een ander speerpunt aan dat naar voren is gekomen in de ontmoetingen met de sportverenigingen: ledenwerving en -behoud. Uit de gesprekken blijkt ook dat veel basisschoolleerlingen uit Ouder-Amstel nog niet lid zijn van een sportvereniging. Dat kan komen omdat hun sport niet aangeboden wordt in de gemeente (voor hockey moet je buiten de gemeentegrenzen, en sommige clubs hebben wachtlijsten voor nieuwe leden), maar veelal is dat omdat er een financieel probleem is. Frequin: “Mijn streven is dat elk kind in Ouder-Amstel lid moet kunnen worden van een sportvereniging, of breder: een structurele beweegactiviteit zou moeten kunnen doen”. 

STICKERS VERDIENEN MET PROEFLES

Het thema van de komende sportweek in Ouder-Amstel is dan ook: ‘Alle kinderen lid van een sportvereniging’. Frequin over de invulling hiervan: “Voor de Nationale Sportweek kiezen we in onze gemeente voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. Landelijk sport 22 procent van deze groep niet of nauwelijks. In deze week starten we een campagne om hen te stimuleren lid te worden van een sportclub. In de actieperiode vanaf 15 september kunnen kinderen die in Ouder-Amstel op de basisschool zitten verschillende sporten uitproberen. Kinderen kunnen 3 stickers verdienen door een proefles te volgen bij een sportvereniging waar ze geen lid van zijn en 1 sticker door met een vriend of vriendin mee te gaan naar een sportclub of zelf iemand mee te nemen. Volle kaarten met 4 stickers kunnen daarna worden ingeleverd en daar kunnen door een blinde trekking leuke sportieve prijzen mee gewonnen worden. De actie wordt ondersteund door vier jonge sporters die als ambassadeur optreden tijdens de Sportweek in Ouder-Amstel. En natuurlijk ondersteunen de sportverenigingen en basisscholen deze actie. In deze week zal ook een aparte pagina in het Weekblad aan deze actie gewijd zijn”.

BEWEEGNORM

Frequin: “Het is essentieel dat kinderen al jong gaan sporten. Het advies voor jongeren is om elke dag minimaal een uur te bewegen. Dit is de beweegnorm. Sporten bij een club en bewegen buitenclubverband, zoals skaten en voetballen op straat tellen mee”.

GGD Amsterdam geeft in haar Gezondheidsmonitor jeugd 2021 aan dat 18 procent van de jongeren in Ouder-Amstel aan deze beweegnorm voldoet. Dat is in de regio en in heel Nederland min of meer hetzelfde. NOC-NSF geeft in haar jaarlijkse meting van het sportgedrag in Nederland aan dat de sportdeelname tijdens de coronacrisis (2020-2021) behoorlijk is gedaald en in 2022 nog niet terug gekomen is op het oude niveau.

SPORTCLUBS

Sportverenigingen hebben een cruciale rol in het in beweging krijgen en houden van ons land, zo geeft NOC-NSF aan. Dit was goed te zien tijdens de coronacrisis. Toen de clubs hun deuren moesten sluiten, kelderde de sportdeelname onmiddellijk. Bij clubs sporten mensen op vaste momenten, krijgen ze begeleiding van trainer-coaches en voelen ze sociale binding. Voor kinderen komt daar nog bij dat zij vooral sporten als er trainingen en activiteiten zijn.

SPORTCAFÉ OUDER-AMSTEL

Op vrijdag 15 september wordt van 16.00 tot 18.00 uur een Sportcafé gehouden in het Dorpshuis in Duivendrecht. Frequin: “Om 16.00 uur gaan we van start in de sportzaal van het Dorpshuis en stellen we onze sportambassadeurs voor. Daarna kunnen de kinderen sporten in de sportzaal. In een zaal van het Dorpshuis vindt het Sportcafé plaats waar alle sportverenigingen en scholen uit Ouder-Amstel van harte welkom zijn. Een aantal sportclubs vertelt daar wat zij doen om de kinderen van Ouder-Amstel aan hun club te binden”. Uit de ronde langs de sportclubs is vast komen te staan dat er veel kennis aanwezig is bij bestuurders en trainers van de sportclubs in Ouder-Amstel, hetgeen goed is om onderling te delen. Frequin wil met dit sportcafé Ouder-Amstel een traditie starten om sport en bewegen verder te promoten in de gemeente. Bestuurders, trainers en kaderleden van de sportclubs, evenals betrokkenen van de basisscholen zijn van harte welkom om het (informele) Sportcafé bij te wonen.

Henk Peter Blok

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie