De Sportweek ging van start met overhandiging van T-shirts aan de sportambassadeurs in de sportzaal van Dorpshuis Duivendrecht.
De Sportweek ging van start met overhandiging van T-shirts aan de sportambassadeurs in de sportzaal van Dorpshuis Duivendrecht. Henk Peter Blok

Sportweek van start met sportambassadeurs; Sportcafé smaakt naar meer

18 september 2023 om 12:02 Sport

OUDER-AMSTEL Met een Sportinstuif voor de jeugd en een Sportcafé voor sportbestuurders is de Nationale Sportweek in Ouder-Amstel opgestart. Inzet tijdens de Sportweek is om jeugd (4 tot 12 jaar) te laten kennismaken met de sportverenigingen. Ze kunnen bij de clubs terecht voor een proefles. Met het volgen van de proeflessen is de hoop dat er een klik volgt tussen kind en sport en sportclub. Speciaal voor deze periode zijn er vier jeugdambassadeurs aangesteld: Femke, Veerle, Laura en Elise, allen lid van een sportclub. Ze zijn daarmee een voorbeeld voor de jeugd uit Ouder-Amstel.

Wethouder Victor Frequin (Sport) had ter ondersteuning speciale T-shirts voor de sportambassadeurs meegenomen. Met de overhandiging opende Frequin de Nationale Sportweek in Ouder-Amstel. Een grote groep kinderen ging hierna los met de Sportinstuif in de sportzaal van Dorpshuis Duivendrecht.

De aanwezige sportbestuurders waren uitgenodigd voor een Sportcafé dat in het kader van de Sportweek gehouden werd. Thema was: ‘Alle kinderen lid van een sportvereniging’. Gastheer Frequin mocht ruim 10 sportclubs verwelkomen (circa. 20-25 deelnemers). Het werd een levendige bijeenkomst waarbij onderling veel kennis en ervaringen werden gedeeld.

OUDERS

Het kost de sportverenigingen op zich niet veel moeite om kinderen te vinden voor de club. Zorg is dat er ouders als vrijwilliger willen meedoen: “Zonder kader geen leden”, was een opmerking. Kaderwerving en -vorming is een beleidsitem wat verder uitgediept kan worden. 

VERBINDINGEN

Naast sportbestuurders waren ook wethouder Koek-Baks en enkele raadsleden aanwezig om te benadrukken dat de verbindingen tussen sport, onderwijs, welzijn en zorg belangrijk zijn. Veel geplaatste opmerking was dat deze verschillende domeinen nog niet optimaal op elkaar aansluiten. Gelukkig wordt door de Buurtsportcoach hard gewerkt om een doorstroming te realiseren. Punt van aandacht is dat scholen vaak vanuit hun opdracht weer andere en soms tegenstrijdige prioriteiten hebben. Dit is zeker een punt van aandacht binnen Ouder-Amstel.

AANGEPAST SPORTEN

Specifiek werden nog een tweetal initiatieven toegelicht, zoals het zwemmen voor kinderen met een visuele beperking en aangepast sporten voor kinderen in Ouder-Amstel. Team Sportservice biedt de sportverenigingen en de sporters faciliteiten om dit te kunnen doen. Uiteraard geldt het thema: ‘Alle kinderen lid van een sportvereniging’ voor alle kinderen. Ook zwemles voor alle kinderen werd als aandachtspunt benoemd. 

AMSTERDAM ZUIDOOST

Vanuit de sportclubs uit Duivendrecht werd nog de band benoemd met Amsterdam Zuidoost. De clubs en scholen herbergen veel jeugd uit onze buurgemeente, dat vraagt een geoliede afstemming met het stadsdeel Zuidoost. Zuidoost is ervaren met na-schoolsportaanbod, wat een kans kan zijn, maar ook weer een bedreiging (dat kinderen niet doorstromen naar sportverenigingen).

Tot slot kwam de vraag om passende sportaccommodatie (binnen en buiten) om alle kinderen te kunnen laten sporten aan bod. Het gaat daarbij onder meer om de grootte van de sportzaal in het Dorpshuis en De capaciteit in sporthal Bindelwijk. 

Frequin had zeker oor voor alle (en veel meer) suggesties, zoals een meer toegankelijke website (red.), liefst ook met een overzicht van de proeflessen. Zijn voorstel was om op termijn het Sportcafé te vervolgen met een van de andere thema’s binnen het Sportakkoord. Een nieuwe community is geboren in Ouder-Amstel, met zeker de behoefte aan een vervolg en verdieping van het Sport- en Beweegnetwerk in de gemeente.

Henk Peter BlokDeel dit artikel via:
advertentie
advertentie