Marcel Steeman in actie tijdens het debat.
Marcel Steeman in actie tijdens het debat. Nicole Kleine Staarman

Fietsersbond zoekt steun voor ambitieus plan: 'Fietssnelweg door Noord-Holland'

6 maart 2019 om 21:33 Verkiezingen/nieuws

CASTRICUM In één rechte lijn comfortabel doorfietsen van Castricum naar Den Helder; of naar Beverwijk en dan door naar Haarlem. Hoe dan ook, fietsen door Noord-Holland wordt een feestje. Tenminste, als de provincie zich inzet om haar eigen nota 'Perspectief Fiets' uit te voeren. Gewapend met dit ambitieuze plan, beweegt de Fietsersbond zich in het strijdveld van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met een debat, gehouden in het gemeentehuis van Castricum, probeerde ze afgelopen woensdag de fiets bij de kandidaten onder de aandacht te brengen.

Nicole Kleine Staarman

FIETS Met behulp van stellingen voelde debatleider Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, de kandidaten van onder meer GroenLinks, CDA, PvdA en VVD aan de tand. Voor D66 probeert Marcel Steeman een plek te veroveren in de Provinciale Staten. Als Castricummer en fervent racefietser was de oud-wethouder in zijn element."We moeten mensen verleiden meer de fiets te pakken". Jeffrey Leever van de Ouderenpartij NH vroeg om meer aandacht voor de ouderen: "Er moet meer rekening gehouden worden met mensen die fysiek beperkt zijn". Hij vond brede steun bij Hylke ten Cate van 50Plus/PvdO. Michel Klein van de CU streeft naar een groei van 25% mobiliteit op de fiets.

KOSTEN Alle partijen waren het erover eens dat fietsen, ook voor de langere afstanden, gestimuleerd moet worden. Voor de volksgezondheid, de aanpak van CO2 uitstoot en de toenemende verkeersdruk. De meningen liepen uiteen als het gaat om hoeveel geld het mag kosten en waar dat vandaan komt. Voor het realiseren van een veilig en comfortabel fietsnetwerk moeten knelpunten aangepakt worden en fietspaden breder en verkeersveiliger worden gemaakt. De paden moeten geschikt en veilig zijn voor het gebruik van alle fietstypen met snelheden tot 30km. Kosten: 1 miljoen euro per km.

KEUZES Miriam van Meerten van de VVD vond als enige dat de provinciale subsidie (nu 50% gemeente - 50% provincie) niet fors omhoog moet. "Gemeentes hebben te weinig kennis", stelde ze "Er moet meer regie vanuit de provincie komen". Daar haakten de andere partijen op in: "Meer subsidie én meer regie". Ook verzette de VVD zich tegen het verhogen van de motorrijtuigenbelasting om de aanleg van doorfietsroutes te financieren, net als de SP, 50+ en CDA. "Er is genoeg geld bij de provincie", luidde de gezamenlijke mening. "Het is een kwestie van keuzes maken", aldus Wim Hoogevorst van de SP.

PONT Nicole van der Waart van GroenLinks koos bij alle stellingen duidelijk voor de fiets: "Er moet een goede samenhang met het OV komen. Deelfietsen zijn hier ook een belangrijk onderdeel van. En dit mag geld kosten, want op termijn levert het veel op". Anne Mulder van de PvdD is het hier grondig mee eens. Alle partijen willen zich inzetten om de knelpunten aan te pakken om doorfietsroutes te realiseren, maar steggelden of de pont over het Noordzeekanaal bij Velsen hoogfrequent moet blijven. D66: "Als er weer via de sluis gefietst kan worden, moeten we kijken of dit nodig is". VVD: "We moeten rekening houden met de vaart". De Ouderenpartij NH wil 24/7 een pontverbinding. De CU pleit voor een fietspont erbij.

N203 Na afloop toonde de Fietsersbond zich tevreden met de uitspraken van de kandidaten en bedankte Wethouder Paul Slettenhaar voor de gastvrijheid van de gemeente Castricum. Slettenhaar greep deze kans aan de N203 (provinciale weg tussen Castricum en Uitgeest) onder de aandacht te brengen. "Het is de gevaarlijkste weg van Noord-Holland. Niet alleen voor de automobilisten, maar vooral voor de vele kwetsbare fietsers. Wie van jullie zal zich inzetten om de verkeersveiligheid van de N203 versneld aan te pakken?" Slettenhaar was voldaan met het resultaat van zijn actie. "Iedereen stak zijn hand op".

Kandidaten voor de Provinciale Staten in discussie.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie